Sälja till offentlig sektor

      Comments Off on Sälja till offentlig sektor

Man kan säga att företag kan sälja sina varor eller tjänster till tre kategorier i befolkningen: privatpersoner, andra företag eller till offentlig sektor. Att sälja till offentlig sektor är dock väldigt annorlunda jämfört med de andra två, och här tänkte vi titta på varför detta är fallet.När staten, en kommun eller en myndighet köper in varor eller produkter är de bunden enligt lag att göra detta på ett väldigt specifikt sätt. Detta är något som regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU). Denna existerar för att garantera ett så rättvist spelfält som möjligt där alla enligt lag har samma förutsättningar att kunna tävla om att få bli leverantör.Det första som sker vi upphandling är att den upphandlande myndigheten annonserar om vad som ska köpas in och vilka krav som ställs på varan eller tjänsten samt företaget som ska leverera denna. Detta är öppet för vem som helst att läsa och därefter kan ett företag ta beslutet att vara med och tävla om kontraktet eller inte.Ett företag som vill bli kandidat för detta inköp måste nu skriva ett anbud där det detaljeras hur de kan uppfylla alla kraven som ställts. Det krävs att man har väldigt bra koll på sitt eget företag och sin ekonomi innan man börjar lova leverans till den upphandlande myndigheten. Av denna anledning är det vanligt att ta hjälp med anbud från mer erfarna inom området.Det finns i regel ingen andra chans efter man lämnat in anbudet, eller möjlighet till förhandling efteråt. När tiden för inlämning av anbud har passerat samlar nu den upphandlande myndigheten ihop alla anbud och jämför dem med varandra. När de beslutat om vilket företag som vunnit upphandlingen kontaktas dem och informeras om resultatet. Detta resultat presenteras även offentligt, ett företag som inte vunnit upphandlingen har då en tid på sig att eventuellt överklaga beslutet.Efter överklagningar prövats och det slutgiltiga beslutet tas skriver den upphandlande myndigheten kontrakt med det vinnande företaget.