Rekrytera ny personal till företaget

      Comments Off on Rekrytera ny personal till företaget

Det är inte alltid det enklaste att rekrytera ny personal till företaget. Det är en utmaning att hitta någon som passar in i den kravspec som man har för den tilltänkta personen. Det är en utmaning att få rätt person på rätt plats och många gånger så lämnar man som företag över detta till bemanningsföretag eller headhunters.Beroende på vilken tjänst som ska tillsättas så kan rekryteringen se lite olika ut. Om det är chefstjänster som ska tillsättas inom marknad, försäljning eller affärsutveckling så är de företaget Head Agent som ni ska kontakta. med en passion och erfarenhet med Executive Search så ökar chanserna för matchningen av chefer och nyckelpersoner till företag. Med nya medarbetare så blir det en förändring inom företaget som kan vara väldigt positiv. Att få in ny kompetens i en organisation kan få företaget att växa ännu mer.Vad ska man då titta på när man söker nya medarbetare? Självklart så är kompetensen det allra viktigaste men också hur personen i fråga fungera i arbetslaget. Den sociala kompetensen är minst lika viktig som någon annan. Det ska fungera med det övriga arbetslaget och det är inte alltid enkelt att hitta den perfekta kandidaten. Med god hjälp från Head Agent så förenklar man situationen genom att de letar upp tänkbara kandidater till den tjänst som ska tillsättas och man som företag får ta ställning till om det är något som kan passa in.