Category Archives: Tips

När behovet av rekrytering finns på företaget

      Comments Off on När behovet av rekrytering finns på företaget

Att hitta ny personal till företaget kan vara ett tidsödande projekt. I värsta fall kan det också sluta i att ni anställer fel person. Särskilt om ni inte har tagit alla steg för en få till en väl genomförd rekryteringsprocess. Här nedan listar vi några saker som kan vara bra att fundera över när ni ska rekrytera personal. Att tänka… Read more »

Smidig lönehantering på företaget

      Comments Off on Smidig lönehantering på företaget

Att ha koll på ditt företags kostnader är väldigt viktigt, speciellt i dessa ekonomiska tider. Om ditt företag inte lyckas hålla ner sina kostnader riskerar det att gå i konkurs, som så många andra företag den senaste tiden. En av de största kostnaderna är personalkostnaderna. Därför är det bra att du har ett bra system för att hålla koll på… Read more »

Dags för takbyte på företagets fastighet

      Comments Off on Dags för takbyte på företagets fastighet

Det är viktigt att underhålla fastigheter för att bibehålla deras värde. En byggnads främsta skydd mot nederbörd, är taket. Underhåller du taket regelbundet, kan du i ett tidigt skede förhindra bland annat kostsamma fuktskador. Genom att inspektera taket inför varje årstid, får du tidigt reda på skador, innan de hunnit bli stora. Små skador är som regel billigare att åtgärda… Read more »

Producera solenergi till företaget

      Comments Off on Producera solenergi till företaget

Med solceller kan ditt företag börja producera sin egna el. Det här leder till en lägre kostnad för verksamheten samtidigt som ni är hyggliga mot miljön. Solen är en förnybar energikälla som aldrig kommer att ta slut och dessutom kan ni sälja den el som blir över. Solceller påverkar miljön som mest när de blir framställda. När de har blivit… Read more »

Säkerheten på en arbetsplats – köp det som krävs

      Comments Off on Säkerheten på en arbetsplats – köp det som krävs

Det är arbetsgivaren som ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen. Nu för tiden kan du som företagare handla online. På så vis kan du enkelt uppfylla alla kraven på en trygg och säker arbetsplats. Nu i influensatider är framför allt renhållning och hygien extra viktigt för att inte de anställda ska utsätta varandra för smitta. Går mot ett rekordår av sjukdom… Read more »

Få den hjälp som behövs på företaget

      Comments Off on Få den hjälp som behövs på företaget

Fastigheter, vägar och mark är i behov av regelbunden underhållning. Ibland går det att ordna själv men en del problem som uppstår kräver hjälp. Men ibland kan det vara svårt och veta vart man ska dra gränsen till eget arbete till professionell hjälp. Håll det rinnande Vatten, vi dricker det, tvättar oss med det och använder det till allt möjligt…. Read more »

Miljövänligt industriellt underhåll

      Comments Off on Miljövänligt industriellt underhåll

Både stora och små industrier behöver givetvis ett effektivt underhåll. Maskinparken behöver regelbunden rekond för att produktionen ska kunna pågå som vanligt. System behöver dessutom förbättras successivt och det är något som en service av det här slaget ofta upptäcker vid underhållet. Men det som har stor betydelse för många industrier idag är att rekonder och underhåll sker på ett… Read more »

Dags för teambuilding – kör den digitalt

      Comments Off on Dags för teambuilding – kör den digitalt

Vill du anordna en spännande och rolig aktivitet för dina medarbetare kan du planera en teambuilding som passar er verksamhet. Det är ett faktum att allt fler människor jobbar hemifrån. Det behöver nödvändigtvis inte begränsa er gemenskap och möjligheterna till en personlig relation. Därför kan du planera en trevlig teambuilding även på distans. En spännande och global teambuilding Allt fler… Read more »

Digitala lösningar för skogsindustrin

      Comments Off on Digitala lösningar för skogsindustrin

Skogsindustrin är en av Sveriges mest väsentliga och historiska nödvändiga industrier. I själva verket utgör skogsindustrin hela 1,5% av Sveriges totala bruttonationalprodukt. Dessutom är det en stor arbetsplats för svenskar. Den total industrin omsätter omkring 120 000 människor. Därav är det inte att undra på att skogsindustrin har en enorm påverkan på Sverige. Däremot är det även en industri som… Read more »

Stopp i avloppet på företaget – skaffa hjälp

      Comments Off on Stopp i avloppet på företaget – skaffa hjälp

På ett kontor är det många personer som vistas dagligen. Detta kan ibland innebära extra belastning på fastighetens faciliteter. Om ni har otur kan det bli stopp i avloppet, något som inte är så kul att försöka fixa själv. Dessutom kan stoppet bli värre om du själv försöker behandla det med fel verktyg. Se till att skaffa professionell hjälp när… Read more »